CSC Gedragscode - Cuban Salsa Company

CSC Gedragscode

Dansschool Melisa Bron Cuban Salsa Company (hierna: CSC) hecht veel waarde aan haar huis. CSC vindt het dan ook belangrijk dat leraren, leerlingen en bezoekers zich thuis voelen maar bovenal elkaar respecteren.

Algemeen
Bij het niet-naleven van onze gedragscode behoudt CSC het recht u de toegang tot de dansschool te weigeren. CSC behoudt het recht haar gedragscode aan te passen.

Alle leerlingen, leraren en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf om en op het terrein van de dansschool te houden aan de algemene voorwaarden/huisregels/gedragscode van de dansschool en de locatie. Houd rekening met de omwonenden door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken bij vertrek.

Kleding, schoenen en hygiëne
Op onze locatie in Amsterdam is niet toegestaan de spiegelzaal te betreden met witte schoenzolen en schoenen die op straat worden gebruikt. Wij adviseren dansschoen aan te schaffen maar dansen op sokken of sportschoenen met zwarte zolen is ook een goed alternatief.

Zorg altijd voor een goede hygiëne voor uzelf en uw medeleerlingen. Draag altijd schone (sport)kleding en gebruik deodorant.

Foto- en filmopnamen
U geeft CSC toestemming om foto-, video- en geluidsopnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Laat het aan CSC of de fotograaf weten als u niet gefotografeerd of gefilmd wilt worden, of als u foto’s of filmpjes waarop u te zien bent, niet op onze website of social mediapagina’s geplaatst wilt hebben, of als deze niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.

Consumpties
Het is mogelijk om aan de bar alcoholische en non-alcoholische drankjes te bestellen. Onze medewerkers kunnen naar uw legitimatiebewijs vragen. U bent in dat geval verplicht uw geldig legitimatiebewijs te tonen.

Roken
Er geldt in de gehele dansschool een rookverbod.

COVID19
CSC wil dat er veilig en verantwoord gedanst wordt. Wij vragen daarom iedereen zich aan de geadviseerde protocollen voor sport te houden. Zodat wij veilig en met plezier door kunnen gaan met dansen. Blijf bij klachten thuis.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Mocht de school door COVID genoodzaakt zijn tijdelijk te sluiten dan worden uw openstaande lessen verschoven en uw betaalde lesgeld vastgezet tot het hervatten binnen of buiten weer mogelijk is. Voor vijf euro per les kan er dan meegedaan worden aan online lessen als deze mogelijkheid er is. Omdat wij de kwaliteit van onze lessen in een online omgeving niet kunnen waarborgen, staan deze lessen los van de normale cursussen bij CSC.